Hvor lang tid tager implementeringen af BUSplan vi vores virksomhed

Implementeringen er normalt opdelt i to etaper – den tekniske installation af software og den organisatoriske implementering af virksomhedens data, dvs. ruter, vagter, medarbjdere, etc.

Den tekniske installation tager normalt 1 dag til klargøring af hardware og 1 dag til installation og grundopsætning af software.
Den organisatoriske implementering afhænger af udgangspunktet, og vil for en nystartet virksomhed tage 4 – 5 dage.

error: Content is protected !!