BUSplan Busselskab Med BUSplan klarer busselskaberne nemt lønberegning, turnus- og tjenesteplanlægning

BUSplan tager sig af det praktiske
BUSplan skaber det fulde overblik over...


Planlægning

BUSplan gør det let at lave turnus-planer med arbejdstidskontrol. Systemet indlæser elektronisk vognløb fra trafikselskaberne og genererer komplette rutebeskrivelser.

Løn og overenskomster

BUSplan beregner automatisk løn ud fra aktuelle vagter og AKT-, tillægs-, lands- og turist- overenskomster. Systemet klargør lønberegningen til indlæsning direkte i jeres lønsystem.

Administration og dokumentation

BUSplan genererer komplet dokumentation til chaufføren, i form af en komplet fraværs– og mødehistorik, certifikatkontrol med fornyelses-alarm samt saldokontrol ift. afspadsering, ferie/fridage mm. og rejsekortkontrol.

Flere fordele

BUSplan er udviklet i Danmark af ACERcon, og opdateres løbende, så der altid tages hensyn til gældende danske forhold. BUSplan benyttes af en lang række busselskaber, og leveres som abonnement.

BUSplan gør det nemt for busselskaberne at holde styr på løn og disponering af personale


Med BUSplan opnår I maksimal optimeret drift med et målbart resultat.

  • Systemet indlæser automatisk vognløbene fra trafikselskaberne.
  • Giver jer 100 procents overblik via et konstant billede af den daglige driftsafvikling.
  • Giver jer korrekt lønafregning, da BUSplan udregner lønnen ud fra aktuelle vagter og overenskomst samt klargør til indlæsning direkte i jeres lønsystem.
  • Giver jer individuelle medarbejderkalendere til styring af ferie, afspadsering, sygdom og kurser.

 

 


Vagtgenerator

Vagtgeneratoren er et tillægsmodul til BUSplan-programmet, der hjælper dig med at opbygge vagter i henhold til overenskomst med fokus på optimering af hver medarbejders arbejdstid. Dermed opnås den bedst mulige brug af ressourcer.


Turnusgenerator

Turnusgeneratoren opbygger og optimerer jeres turnusser – i BUSplan er det nemt at bytte rundt på medarbejderes fridage og afspadsering samt at vise ledige vagter.


Med BUSplan får I...

...en detaljeret status samt et overblik over det daglige arbejde. Resultatet er bedre økonomi og en bedre forretning.

Systemet er enkelt at bruge, og gør det nemt for nye busselskaber at komme godt i gang, ligesom selskaber med erfaring fra turistbuskørsel hurtigt kan omstille sig til fast rutekørsel ved hjælp af BUSplans brugervenlige funktioner.

Med BUSplan vil I fremover bruge mindre tid på administration, fordi systemets moduler altid er opdaterede med de nyeste regler inden for løn, overenskomster og lokalaftaler.


Driverinsight - chaufførernes kommunikationskanal

DriverInsight er en forlængelse af BUSplan-programmet, en online kommunikationskanal, der sender relevante praktiske oplysninger fra BUSplan til chaufførerne. Læs mere om DriverInsight.


En væsentlig årsag til vores gode driftsresultat er en minutiøs udnyttelse af vore resurser, og til dette giver BUSplan os et perfekt overblik i den daglige drift. En effektiv udnyttelse af 37 timers arbejdsugen opnås kun ved brug af BusPlan. Sådan!
Lars Jensen
Driftsleder, DITOBUS
Vi benytter vagtgeneratoren i BUSplan til at udregne licitationstilbud. Jeg estimerer, at vi hver gang sparer ca. 50 timers regnearbejde – det er noget, der kan mærkes. Funktionen, der overvåger overholdelse af 11-timers reglen, er ganske uvurderlig. Vi synes selv, at vi med BUSplan har alle nødvendige driftsinformationer og et perfekt overblik.
Morten Sørensen
Driftsleder, De Blaa Omnibusser